polish

IBM uruchamia program „Call for Code”, aby rozwijać technologie wspierające walkę z klęskami żywiołowymi

Call for Code