turkish

UNICEF Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasını destekliyor

UNICEF, 2009-10 öğretim yılında ülkenin 81 ilinin 32’sinde beş yaşındaki çocukların tamamının okul öncesi eğitime kaydedilmesi yolunda hükümet tarafından benimsenen planı memnuniyetle karşılamıştır.
turkish

Dünya Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele Günü Sömürünün En Kötü Biçimlerinin ortadan Kaldırılması Gereğine İşaret Ediyor

Dünya Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele Günü’nün onuncu yıl dönümünde UNICEF ortak kuruluşlarıyla birlikte çocuk işçiliğinin temelinde yatan yoksulluğa karşı mücadele çağrısında bulundu. Özellikle yoksul ve kırsal kesimlerdeki kız çocukların kaliteli eğitime erişimlerinin sağlanması, etkili bir genel yaklaşımın önemli bir parçası olarak gösterildi.
turkish

Çocuk haklarına dair sözleşme: Erken çocukluk döneminde çocuk haklarının uygulanmasına dair genel yorum no.7 (2005)

Çocuk Hakları Komitesi, üye devletlerin raporlarını gözden geçirirken, bir çok vakada, erken çocukluk dönemi hakkında çok az bilgi verilmiş olduğunu, görüşlerin temel olarak çocuk ölümleri, doğum/nüfus kaydı ve sağlık hizmetleri ile sınırlı kaldığını gözlemlemiştir.
turkish

Domuz Gribi ile ilgili gerçekler

UNICEF, olası bir domuz gribi salgınına karşı BM ortaklarıyla birlikte çalışmalar yürütmektedir. WHO pandemi alarmını dördüncü kademeden beşinci kademeye çıkarmıştır. Bu da hastalığın insandan insana geçme durumunun yaygınlaştığını ve pandemi olasılığının arttığını göstermektedir. UNICEF’in Sağlık Baş Danışmanı Dr. Osman David Mansoor şu açıklamada bulunmuştur: “WHO’ya ek olarak UNICEF’in değeri, yerel topluluklarla çalışarak bu hastalık karşısında ne yapılabileceğine ilişkin mesajları insanlara ulaştırabilme kapasitesinden kaynaklanmaktadır.”
turkish

Ankara, kanunla ihtilaf halinde olan çocuklarla ilgili uluslararası sempozyuma ev sahipliği yaptı

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, UNICEF’in teknik desteği ve Polis Akademisi Önleyici Hizmetler ve Çocuk Suçluluğu Araştırma Merkezi işbirliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin himayesinde gerçekleştirildi.